Spánkové apnoe

Poruchy spánku?

 

Poruchy spánku sa podľa Medzinárodnej klasifikácie porúch spánku zaraďujú medzi dyssomnie.

Patrí medzi ne

 • insomnia – nespavosť
 • hypersomnia – nadmerná denná spavosť

Najčastejšia spánková porucha dýchania je spánkové apnoe – zastavenie dýchania na dobu viac ako 10 sekúnd.

spankova-porucha1
spapnoe

Čo je spánkové apnoe?

Spánkové apnoe je častá porucha spánku, ktorá je charakterizovaná opakovaným prerušením dýchania v rámci spánkového cyklu.

Tieto prerušenia (apnoe) sú spôsobené uvoľnením mäkkého tkaniva v dýchacích cestách, ktoré zabraňuje vstupu kyslíka do pľúc.

Slabé svalstvo dýchacích ciest, veľký jazyk, obezita a ďalšie faktory môžu spôsobiť uvoľnenie mäkkého tkaniva a zabraňovať dýchaniu.

Spánkové apnoe narúša spánkový cyklus a môže dramaticky ovplyvňovať energiu, mentálny výkon a zdravie z dlhodobého hľadiska. V niektorých prípadoch môže mať neliečené spánkové apnoe fatálne následky.

Príznaky spánkového apnoe

Denné
nadmerná denná spavosť
depresia
únava
ranné bolesti hlavy
sexuálne dysfunkcie
pálenie žáhy
sucho v ústach
Nočné
apnoické pauzy pozorované partnerom
chrápanie
pocit dusenia sa v spánku
sucho v ústach
prerušovaný spánok
časté močenie
nadmerné nočné potenie
žalúdočný reflux
nespavosť a nočné mory

Akým apnoe môžem trpieť?

Obštrukčné spánkové apnoe

Príčinou je zúženie alebo uzavretie v horných dýchacích cestách, tvorí 90% všetkých spánkových porúch.

 • Zastavenie prietoku vzduchu na >10 sekúnd – chýbanie ventilácie viac ako 10 sekúnd
 • Aktivita dýchacieho centra je zachovaná aj v prípade chýbania ventilácie
 • Zmeny vnútrohrudníkového tlaku synchrónne s rytmom dýchania

Rozlišujeme:

 • ľahký stupeň /5-15 epizód za hodinu/
 • stredne ťažký stupeň /15-30 epizód/
 • ťažký stupeň /viac ako 30 epizód/

Klinicky zavážné je ak je viac ako 15 epizód za hodinu alebo viac ako 5 epizód sprevádzaných dennou či nočnou symptomatológiou.

Pomer výskytu OSA u mužov a žien je 2:1, u žien sa však zvyšuje po menopauze.

Rizikové faktory sú pohlavie, vek, obezita, deformity tváre a lebky a genetické faktory, poruchy štítnej žľazy a akromegália.

 

Ako prebieha diagnostika spánkového apnoe?

 

 • Konzultácia s lekárom
 • Anamnéza
 • Antropologické parametre
 • Fyzikálne vyšetrenie
 • ORL vyšetrenie
 • Meranie fyziologických funkcií
 • Screeningové metódy pulzný oxymeter, polygrafia

Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie správne identifikujú iba 50% pacientov s OSA! Z tohto dôvodu je pre presnú diagnostiku nutné absolvovať celonočné polysomnografické vyšetrenie v špecializovanom spánkovom laboratóriu.

 

Polysomnografia

zlatý štandard v spánkovej medicíne

 

 • Je nevyhnutná na stanovenie presnej diagnózy
 • Sníma minimálne 8 parametrov – nasýtenie krvi kyslikom, dýchacie pohyby hrudníka a brucha, jednotlivé štádiá spánku na podklade snímania elektropotenciálov mozgu, očí a svalstva, polohu tela, chrápanie, dýchanie horných dýchacích ciest
 • Súčasťou vyšetrenia je celonočný videozáznam pomocou kamery s infračerveným svetlom
 • Pacient je monitorovaný celú noc od 22.00 do 6.00
 • Počítačový systém vo vedľajšej miestnosti zaznamenáva a vyhodnocuje údaje.

 

 

Polysomnografický záznam

 

Aj takto môže vyzerať priebeh Vašeho vyšetrenia

 • 20.7.2020

  Objednávanie

  Po zistení, že potrebujete vyšetrenie v spánkovom laboratóriu je možné sa u nás objednať telefonicky alebo emailom. Následne Vám bude vysvetlený ďalší postup. Objednať sa môžete na základe doporučenia lekára, ale aj na základe vlastného rozhodnutia.

 • 27.7.2020

  Vstupné vyšetrenie

  Absolvujete 20-30 minútové vstupné vyšetrenie u lekára, ktorý určí ďalší postup. Po vyšetrení budete objednaný na celonočné vyšetrenie v našom centre.

 • 25.8.2020

  Polysomnografické vyšetrenie

  Dostavíte sa k nám o 20:00, kde absolvujete celonočné monitorované kontinuálne 8-hodinové vyšetrenie za pomoci špičkových diagnostických prístrojov. (V prípade služby PSG Nadštandard Plus sa toto vyšetrenie uskutoční o mesiac skôr, v deň Vášho vstupného vyšetrenia a nie je potrebné nás navštíviť 2 krát). Ráno odchádzate domov.

 • 12.9.2020

  Vyhodnotenie a záver

  Tím odborných pracovníkov vyhodnotí Váš záznam. Výsledok Vám bude oznámený telefonicky. V prípade zistenia, že trpíte syndrómom spánkového apnoe Vám bude navrhnutý ďalší postup. Lekársku správu Vám odošleme poštou na Vašu adresu, prípadne emailom.

 • 20.9.2020

  Titrácia

  K nastaveniu Vašej liečby je potrebné absolvovať ďalšiu noc v našom spánkovom laboratóriu. Počas tejto noci si odskúšate prístroj na liečbu spánkového apnoe. Po vyhodnotení záznamu z tejto noci Vám nastavíme optimálne tlaky na domácu liečbu a skontrolujeme jej efektivitu.

 • 14.10.2020

  Domáca liečba

  Po schválení domácej liečby Vám technik doručí ventilačný prístroj domov, naučí Vás prístroj používať a odpovie Vám na všetky technické otázky.

 • 14.12.2020

  Kontrolné vyšetrenie

  Prvé kontrolné vyšetrenie absolvujete 2 mesiace od začiatku liečby. Ďalšie kontroly sa uskutočňujú jeden krát ročne.