Najčastejšie otázky o KBT

Pripravili sme pre Vás krátky prehľad tých najčastejších otázok, ktoré sa nás naši pacienti pýtajú. Ak máte problém s nepavosťou, alebo si len chcete rozšíriť vedomosti, prečítajte si týchto 13 zaujímavých otázok a odpovedí na KBT. Alebo si pozrite video.

1. Čo je to vlastne KBT?

KBT je jednou z mnohých metód liečby používaných v psychoterapii. Je založená na predpoklade, že veľa životných problémov pramení z chybných myšlienok (odtiaľ pochádza „kognitívny“) a správania. Ich zámerným posunom smerom k zdravším a produktívnejším cieľom môžeme zmierniť strach. V praxi kognitívna behaviorálna terapia vo všeobecnosti spočíva v identifikácii problémových myšlienok a správania a ich nahradení zdravšími reakciami.

2. Potrebujem doporučenie lekára, napríklad psychológa?

Nie, na podstúpenie tejto liečby Vám stačí absolvovať vstupné vyšetrenie v našej ambulancii.

3. Ako spoznám, že potrebujem terapiu?

Ak sa cítite preťažený, vystresovaný alebo sa stále necítite ako vy, vyhľadanie terapie vám môže pomôcť pochopiť prečo. Vyhľadanie terapie veľmi závisí od jednotlivca. Príkladom môže byť fyzické zdravie – ak sa cítim dosť slabý alebo nie som taký silný, ako by som mohol byť, pôjdem navštíviť osobného trénera, ktorý mi pomôže. Takže pri liečbe nemusíte čakať na konečný výsledok, keď sú veci veľmi zlé a neviete, čo máte robiť – terapiu môžete hľadať už v počiatočných fázach intervencie. Poznáme samých seba, takže vieme, kedy sa cítime dosť vystresovaní alebo ohromení. Ak máte pocit, že nie ste svoje bežné ja, sťahujete sa, ste izolovaný, možno sa chováte inak, ako by ste sa bežne správali, alebo sú vaše myšlienky trochu všade, môžete hľadať podporu.

Terapia nie je určená len pre ľudí, ktorí sa psychicky trápia a pre ľudí, ktorí majú duševné problémy, je tu aj na to, aby pomohla ľuďom v počiatočných fázach intervencie, pomohla vám pochopiť, čo prežívate, aby nepokračovala v zhoršovaní.

4. Čo môžem očakávať od sedenia KBT?

Ak Vám bola doporučená liečba metódou KBT, obvykle to znamená, že Vás bude čakať jedno, až dve sedenia týždenne. Celá terapie zvyčajne zaberie 5 až 20 sedení, z ktorých každé trvá od 30 do 60 minút. KBT môže byť organizované formou sedenia 1-to-1, teda len vy a terapeut, alebo v skupinách s inými ľuďmi v podobnej situácii, ako je tá vaša.

5. Ako prebieha prvé sedenie?

Niekoľko prvých sedení majú za úlohu zistiť, či je pre vás metóda KBT vhodnou terapiou a či ste stotožnený s jej procesom. Terapeut sa Vás bude pýtať otázky o Vašom živote a jeho pozadí. Ak trpíte úzkosťami alebo depresiami, terapeut zisťuje zásah do vášho rodinného, ​​pracovného a spoločenského života. Pýta sa tiež na udalosti, ktoré môžu súvisieť s vašimi problémami, liečbou, ktorú ste podstúpili, a na to, čo by ste chceli touto terapiou docieliť vy sami. Ak sa bude KVB zdať ako vhodná, terapeut vám dá vedieť, čo môžete od liečby očakávať.

6. A čo ďalšie sedenia?

Po úvodných sedeniach začnete so svojím terapeutom pracovať na rozdelení problémov na jednotlivé časti. Váš terapeut vás kvôli tomu môže požiadať, aby ste si viedli denník alebo si zapisovali svoje vzorce myslenia a správania. Budete sa snažiť rozštiepiť Vaše problémy na menšie časti, ako napríklad myšlienky, pocity, reakcie,… Spoločne s terapeutom budete analyzovať tieto oblasti aby ste zistili, či sú nerealistické alebo neužitočné a zistíte ako vplývajú jedna na druhú. Terapeut Vám pomôže pracovať na premene zlých pocitov a správania.

Po tom, ako s terapeutom zistíte čo môžete zmeniť, Vás terapeut požiada o precvičovanie týchto zmien v každodennom živote a na každom ďalšom stretnutí o nich budete diskutovať.

Jedným z vedľajších cieľov terapie je naučiť Vás používať vedomosti, ktoré ste nadobudli počas terapie vo Vašom živote. To by Vám malo pomôcť zvládať problémy a zastaviť ich negatívny vplyv ona Váš život, a to aj po tom, čo s terapiou skončíte úplne.

7. Kto bude rozprávať viac? Ja, alebo terapeut?

Jednoznačne vy. Ak terapeut hovorí príliš veľa, je to trochu „hmmm“ situácia. Na našich sedeniach všeobecne chceme, aby naši pacienti hovorili viac ako terapeut, pretože naším cieľom je terapiou Vás previesť. Celým cieľom terapie je, aby pacient pochopil, čo prežíva, aký má dopad na jeho život a aké zmeny chce urobiť. Terapeut nemôže pacientovi poradiť, aké zmeny by mal urobiť – musí prísť s vlastnými zmenami, pretože inak by to bolo ako rozkazovanie, ako majú žiť svoj život a čo majú robiť.

8. Počul som o úlohách a cvičeniach na doma. Čo to znamená?

kbt-head3

KBT sa zameriava na rýchle a efektívne odstránenie symptómov, čo sa najlepšie dosiahne aplikáciou techník počas celého týždňa, nielen počas terapeutického sedenia. Typické úlohy môžu zahŕňať relaxačné cvičenia, vedenie denníka myšlienok a emócií po celý týždeň, používanie pracovných zošitov, ktoré sa zameriavajú na konkrétnu oblasť, čítanie kníh, ktoré sa týkajú vašich problémov, alebo hľadanie situácií na uplatnenie vášho nového prístupu.

9. Ako sa líši KBT od iných foriem terapie a čo mi na nej nemusí vyhovovať?

Niektorí pacienti chcú, aby bola terapia miestom kam prichádzajú a spracovávajú svoje skúsenosti s jemným odľahčením svojho terapeuta. Ich hlavným cieľom nemusí byť zaoberanie sa konkrétnym príznakom alebo problémovým zvykom, ale skôr všeobecný rast a dlhodobý vzťah s terapeutom. Možno chcú preskúmať svoje spomienky, sny a skoré vzťahy pod vedením svojho terapeuta. Vzhľadom na to, že KBT môže byť priamejším a praktickejším štýlom terapie, nemusí byť pre niekoho, kto hľadá tento druh hlbokej, vzťahovej práce, nápomocný. Mnoho kvalifikovaných terapeutov, ktorí praktizujú KBT je však svojím prístupom veľmi flexibilných a dokáže sa prispôsobiť potrebám rôznych pacientov. Či už ste liečený KBT alebo inou metódou, najdôležitejšie je, aby ste sa cítili v bezpečnom a dôveryhodnom spojení so svojím terapeutom a aby vám terapia dávala zmysel.

10. Online KBT. Je to možné?

V dnešnej dobe je k dispozícii množstvo interaktívnych online nástrojov, ktoré Vám umožňujú využívať KBT pri minimálnom, alebo žiadnom kontakte s terapeutom. Otázkou ale zostáva ich odbornosť a kvalita. Niektorí ľudia uprednostňujú použitie počítača pred rozhovorom s terapeutom o svojich súkromných pocitoch. Tieto metódy však z odborného hľadiska odporučiť nemôžme.

Ak už máte záujem liečiť sa ONLINE, určite Vám môžeme odporučiť video sedenia s terapeutom, kedy môžete KBT terapiu absolvovať z pohodlia svojho domova a s terapeutom komunikovať prostredníctvom video hovoru. Táto metóda je v dnešnej dobe zvlášť obľúbená.

11. Čo ak zistím, že mi terapia KBT nevyhovuje?

Ak budete mať pocit, že vaše terapeutické sedenia Vám, neprospievajú, je dôležité o tom informovať svojho terapeuta, aby vám mohol pomôcť.

Ak sa rozhodnete, že terapia pre Váš nie je vhodná, je to v poriadku. Absolvovať terapiu vyžaduje veľa odvahy, takže vedomie, že terapia nie je pre vás vhodná, si vyžaduje ešte viac odvahy. Je dôležité komunikovať so svojím terapeutom o svojich pocitoch z terapie, pretože to, čo si neželáte, je pokračovať v liečbe a to by malo negatívny vplyv na vašu duševnú pohodu, pretože od terapeuta nič nezískate.

Takže sa snažte komunikovať, ako sa cítite, najlepším možným spôsobom, či už osobne, e-mailom alebo telefonicky.

12. Čo robiť, ak mám strach, že ma bude terapeut odsudzovať?

Pocit, že budete odsudzovaní, je veľmi častý, pretože žijeme v spoločnosti, kde sú odsudzovaní všetci, najmä pokiaľ ide o duševné zdravie. Nemusíte sa ale báť – jediná vec, ktorú terapeut nikdy robiť nebude, je súdiť Vás – a to preto, že sú naučení a vyškolení nerobiť to. Terapeut, ktorý hodnotí vaše duševné zdravie, je ako lekár, ktorý vás skúma, pretože ste si poranili koleno. „Nie sme tu na to, aby sme súdili – sme tu na to, aby sme posilnili a povzbudili“.

Terapeuti rozumejú nielen tomu, čo si pacienti prežili, ale aj ich duševnému zdraviu, chápu, ako sa môže duševné zdravie prejavovať, a chápu, že život môže byť dosť náročný. Vždy vychádzajú z miesta, kde sa dokážu vcítiť do pacienta a pochopiť, ako sa pacient cíti, a snažia sa zistiť, ako ho čo najlepšie podporiť.

13. Mám dostatočne „veľký“ problém na terapiu, alebo je môj problém na terapiu príliš „malý“?

Žiadny problém nie je príliš malý. Životný štýl každého človeka je iný a jeho cesta je iná – veľa ľudí v živote prežíva rôzne ťažkosti. Všetko je to o porozumení, že každý má inú povahu, takže to, čo by ma mohlo znepokojovať, alebo rozčuľovať, nemusí rozčúliť niekoho iného. Terapia spočíva v porozumení vašej mysle, ako funguje, ako premýšľate, ako sa cítite a ako sa správate.

Pacient môže v zásade prísť s akýmkoľvek typom problému alebo ťažkosti a my vám ich pomôžeme prekonať a zvládnuť. Takže ak ste si všimli, že váš hlavný problém ovplyvňuje vaše každodenné fungovanie – teda váš pracovný život, spoločenský život, rodinný život – alebo ste si všimli, že ste sa stiahli od ostatných a nežijete život plnohodnotne, potom žiadny problém nie je príliš malý. Tento problém môžeme vyriešiť a pomôcť vám s jeho zvládnutím.

Ak máte chvíľku času, pozrite si krátke video o tom, ako vyzerá jedno sedenie terpie KBT. Video je síce v anglickom jazyku, ale obsah sedenia je možné aspoň trošku navnímať.

Nezáväzná konzultácia

 

Vážení pacienti,

Ak máte podozrenie na spánkové apnoe, skúste si otvoriť náš nový kvíz, ktorý Vám pomôže ľahšie sa zorientovať klikom na:

MÁM SPÁNKOVÉ APNOE?

alebo pokračujte na našu stránku TU.

POZOR! V prevádzke nový eShop. Pokračujte na https://eshop.screm.sk/.

Ďakujeme za dôveru.

Tím Spánkového centra REM