Psychoterapia KBT

Čo je to KBT?

Viete, že úzkostlivé myšlienky a pocity vás oddeľujú od plnohodnotného života? Už ste niekde počuli, že Kognitívna behaviorálna terapia (KBT) by vám mohla pomôcť tieto pocity zmierniť? Ale ako vlastne KBT funguje?

Kognitívno behaviorálna terapia (KBT) je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov. Vznikla v druhej polovici 20. storočia ako výsledok úspešnej integrácie behaviorálnej a kognitívnej terapie.

KBT je praktická terapia rozhovormi, ktorá sa používa na liečbu nespavosti, ale aj úzkosti, depresie a iných porúch. Jej cieľom je pomôcť ľuďom osvojiť si zručnosti, ktoré môžu počas života použiť na znovu získanie kontroly. „KBT je založená na teórii, ktorá hovorí, že myšlienky, emócie, fyzické symptómy a správanie sú spojené. To čo myslíme, ovplyvňuje, ako sa cítime. To, ako sa cítime, ovplyvňuje, ako sa správame. A ako sa správame, ovplyvňuje, ako sa cítime.

Cieľom KBT je narušiť cyklus pomocou stratégií, vďaka ktorým pacient zmení spôsob, ako rozmýšľa o veciach (čo psychológovia nazývajú poznania) a tým zmení výsledné správanie. Myšlienka je tá, že prostredníctvom pozitívnych zmien v poznaní a správaní sa môže zmeniť aj to, ako sa cíti.

kbt-head.jpeg

Ako funguje KBT?

KBT je založená na princípe, že Vaše myšlienky, pocity, fyzické vnemy a činy sú vzájomne prepojené a že Vaše negatívne myšlienky a pocity Vás môžu uväzniť v začarovanom kruhu.

KBT sa zameriava na pomoc vyrovnať sa s našimi nezvládnutými problémami viac pozitívnejšou metódou a to tak, že ich rozdelí na menšie časti. Ukáže Vám, ako zmeniť negatívne pocity tak, aby ste sa cítili lepšie.

Na rozdiel od niektorých iných terapií sa KBT zaoberá skôr Vašimi súčasnými problémami, ako tými z minulosti. 

KBT hľadá praktické spôsoby, ako si každý deň zlepšiť stav mysle.

Kognitívne-behaviorálna terapia je terapia formou rozhovoru, ktorá Vám pomôže zvládnuť Vaše problémy zmenou spôsobu myslenia a správania. 

kbt-head2

Klady a zábory KBT

 

KBT môže byť pri liečbe niektorých problémov rovnako účinná ako medicína, no na druhú stranu nemusí byť pre každého vhodná. Pre posúdenie preto doporučujeme absolvovať u nás základné vstupné vyšetrenie.

Klady
pomáha tam kde nezaberajú lieky
v porovnaní s inými terapiami sa môžete sa vyliečiť v relatívne veľmi krátkej dobe
charakter KBT umožňuje poskytovať terapiu v rôznych formách, vrátane skupinovej terapie, kníh, svojpomocne
naučí Vás užitočné a praktické stratégie, ktoré je možné použiť v každodennom živote, a to aj po ukončení liečby
Zápory
terapii sa musíte oddať celý, terapeut Vám môže pomôcť, ale potrebuje predovšetkým Vašu spoluprácu
sedenia a práca na sebarozvoji Vám môže zabrať voľný čas
vyžaduje štrukturované sedenia a nie je vhodná pre ľudí s poruchami učenia
zahŕňa konfrontáciu svojich emócií
zameriava sa na schopnosť človeka meniť sa – nerieši širšie problémy, ako napríklad problémy v rodine, práci, atď.

Ako podstúpiť KBT?

Veľa ľudí zistilo, že najlepší spôsob, ako zmierniť úzkosť s KBT, je navštevovať kognitívneho behaviorálneho terapeuta. „Dobrý KBT terapeut vám nepovie, čo máte robiť. Ich úlohou je pomôcť vám preskúmať poznania a správania, ktoré by mohli zhoršovať vaše úzkostlivé pocity, a podporiť vás pri učení techník, ktoré by mohli pomôcť zmierniť úzkosť.

Preto ak Vás trápia problémy s nespavosťou neváhajte, a objednajte sa k nám na vstupné vyšetrenie čo najskôr. 

kbt-session3
KBT_kruh

Základné rysy KBT

 • Je obvykle relatívne krátka, od začiatku časovo obmedzená.
 • Je štrukturovaná.
 • Vzťah medzi terapeutom a pacientom je vzťahom vzájomnej spolupráce.
 • Vychádza z ucelenej teórie vzniku a udržiavania psychických porúch.
 • Zameriava sa na riešenie prítomných problémov.
 • Zameriava sa na konkrétne, ohraničené problémy.
 • Zameriava sa predovšetkým na faktory udržiavajúce problém.
 • Používané terapeutické postupy nie sú cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu konkrétneho cieľa, na ktorom sa pacient s terapeutom dopredu dohodli.
 • KBT sa zameriava na konkrétne zmeny v živote.
 • KBT je vedecká, edukatívna, jej konečným cieľom je samostatnosť klienta.
kbt-session4

Príznaky potreby KBT:

 • NESPAVOSŤ (INSOMNIA)
 • ÚZKOSTNÉ PORUCHY
  • špecifické fóbie
  • agorafóbia
  • panická porucha
  • sociálna fóbia
  • generalizovaná úzkostná porucha
  • obsedantne kompulzívna porucha
  • posttraumatická stresová porucha
  • hypochondrická porucha
  • somatoformné poruchy
 • DEPRESIA
  • terapia akútnej depresívnej fázy
  • program prevencie depresie pomocou nácviku ´uvedomovania´ (mindfulness)
 • BIPOLÁRNA AFEKTÍVNA PORUCHA
 • SCHIZOFRÉNIA
  • nácvik sociálnych spôsobilostí
  • psychoedukačné programy pre pacientov a príbuzných
  • rodinná terapia schizofrénie
  • terapia florídnych psychotických príznakov: bludy, halucinácie
 • MENTÁLNA RETARDÁCIA
  • nácvikové programy osobných a sociálnych spôsobilostí
 • PORUCHY SPRÁVANIA U DETÍ
  • školské fóbie
  • úzkostné poruchy
  • autizmus
  • enuréza, enkopréza
 • SEXUÁLNE DYSFUNKCIE
 • ZÁVISLOSTI
  • látkové – drogy, alkohol, lieky
  • nelátkové – gamblling, nakupovanie, internet, telefonovanie, sex
 • PORUCHY PRÍJMU POTRAVY
  • mentálna anorexia
  • mentálna bulímia
  • obezita
 • MANŽELSKÉ A RODINNÉ PROBLÉMY
 • CHRONICKÉ SOMATICKÉ OCHORENIA
  • chronická bolesť
  • astma
  • dráždivý tračník
  • rakovina
  • infarkt myokardu
  • diabetes mellitus
 • PORUCHY OSOBNOSTI

ZAVOLAJTE NÁM

+421 904 994 148

-ALEBO-

Zdroje: generalibalans.sk & kbt.sk

 

Vážení pacienti,

Ak máte podozrenie na spánkové apnoe, skúste si otvoriť náš nový kvíz, ktorý Vám pomôže ľahšie sa zorientovať klikom na:

MÁM SPÁNKOVÉ APNOE?

alebo pokračujte na našu stránku TU.

POZOR! V prevádzke nový eShop. Pokračujte na https://eshop.screm.sk/.

Ďakujeme za dôveru.

Tím Spánkového centra REM